fredag den 4. november 2016

Mod giver engagement

Engagement i mit arbejde opnås, når jeg kan mærke, at det jeg laver, gør en forskel. Altså når jeg lykkes med producere noget, som forbedrer mine egne eller kollegers mulighed for at udføre deres arbejde.

Den anerkendende kultur siger, at vi skal have mod til at udfordre den daglige opgaveløsning. Samtidig udvikles kommunens produkter og service gennem relationer til kolleger i egen afdeling og på tværs af afdelingerne – altså flere syn på sagen.

At kunne gøre en forskel kræver altså derfor kontakt til dem, som skal bruge det du arbejder med - for at kunne få et indblik i, hvad de reelt har brug for.

Men når du spørger om det du laver er godt nok, åbner det op for muligheden for kritik og du kan føle, at du udstiller dig selv som usikker og uvidende.
Og det gør det ikke nemmere hvis den du spørger er chef….
Jeg er dog kun blev godt modtaget, når jeg har forstyrret en kollega med spørgsmål om kollegaens oplevelse af mit arbejde.
Hvis man møder personligt op, skaber det en relation som er en fordel for begge:
Vi får skabt en relation til brug for den fremtidige opgaveløsning og kollegaen kan nemmere uddybe sine ønsker og behov, i stedet for at "jeg tror, at hun mener…".

I sommers skulle jeg udsende en oversigt til chefgruppen - en oversigt som jeg syntes opfyldte de krav og behov, som chefgruppen måtte have. Men af responsen fra især en af cheferne kunne jeg se, at det ikke var tilfældet.

Jeg kunne vælge at overhøre kritikken eller selv tilrette oversigten.
I stedet besøgte jeg den pågældende chef og selv om mødet ikke var planlagt, blev jeg inviteret inden for.

Vi fik en god dialog om oversigten og jeg blev overrasket over, hvad hun syntes var godt og skidt og hvorfor behovet og forventningerne var som de var – en feedback som gjorde det muligt at optimere oversigten på den rigtigt måde - og jeg kan mærke, at det virkede positivt for kollegaen, at hendes ønsker og behov blev hørt.

Mødet har inspireret mig til at fremover at foretage lignende evalueringsmøder med kolleger. Samtidig giver det god energi at vide, at oversigten i fremtiden er optimeret til brugernes behov.
Alle vil gerne blive hørt – så på med modet – ud og mød en kollega og skab relationen.
 
Held og lykke
Kim Nielsen, controller i Økonomi

torsdag den 3. november 2016

Engagement fra RengøringenRengøringen har drøftet hvordan griber vi værdien Engagement an.

 

De første værdiuger Dialog og Åbenhed afholdte vi i distrikterne. Rengøringschef Charlotte Grome, de to rengøringsledere Joy K. Hansen og Heidi E. Jessen blev enige om denne gang at samle, samtlige medarbejdere fra rengørings området. Til et stort fælles arrangement, kombineret med personalemøde.

Vi vil bla. benytte ØV-ØV Øvelsen samt refleksionskortene fra goodie-bag'en.
For at samle op på værdiugen "Engagement" samler vi drøftelser, refleksioner, osv. og udarbejder en avis som bliver uddelt til samtlige i rengøringsområdet.
Der vil også blive lagt et indlæg på bloggen.

I Rengøringen tror vi på at god trivsel på arbejdspladsen og gode relationer øger arbejdsglæde, og er med til at vores generelle livsglæde øges.
Ros og anerkendelse gør os mere kreative, og væsentligt mindre stresset. Man får følelsen af at skabe resultater "At man gør en forskel!"
Hvis man får den hjælp og opbakning man har brug for øger det engagementet og motivationen, man får simpelthen mere arbejdsglæde.
Vi fokuserer på styrker frem for svagheder.

Men målet med fokus på styrke og positiv tilgang er ikke bare trivsel - ”at have det godt”. Det er også at styrke den enkeltes engagement og kapacitet.
Vi styrkes i fællesskab, Vi Kan! Vi Tror, Vi Vil!
Vi øger vores engagement når, vi ved hvad meningen er, og forstår meningen med det vi laver.
Når vi har fælles forståelse af hvad vi er sammen om, og hvilken værdier vi skaber for vores brugere, skaber det et større engagement/ejerskab.

- Heidi E. Jessen

Ungdonsskolen leger


”Ska’ vi lege zoologisk have?

Jaaa, jeg vil være den store farlige tiger, og så er du den sjove abe…

Ok, men om lidt er jeg den farlige slange, og så er du den lille mus, jeg vil æde”…

 

Min tanke er, at vi alle kan huske gode lege fra dengang, hvor vi var børn. Vi gik til legen med et kæmpe engagement og en alvor. Det var ikke svært at skifte ”scene” - i det ene øjeblik kunne vi være en sjov lille abe, der hoppede rundt, og i næste øjeblik den farligste slange, der både kunne sige lyde og opføre sig nærmest dødbringende…

 

I arbejdslivet er ”sceneskiftene” et vilkår. Sceneskiftene er erstattet med omstillingsparathed, kompleksitet, navigere i forskellige kontekster osv. osv…. Hvordan får vi det til stadig at være sjovt og fastholde engagementet?

 

Holder det gamle ordsprog om, at lige børn leger bedst? 

Ordsproget skal nuanceres eller som det siges nu ”foldes ud”…

Som medarbejdere i Ungdomsskolen er vi lige, når vi er forskellige!

Jeg bliver stolt og glad, når vi fra hver vores position og faglighed, med et stort engagement, bidrager til at arbejde efter de samme mål.

 

Inden sæsonstarten blev vores lærere i almenundervisning inviteret til lærerkonference en lørdag i seks timer. (Lærerne i almenundervisning har en ansættelsesgrad på mellem 2 og 4 timer om ugen). Omkring 50 medarbejdere deltog med et kæmpe engagement om, hvordan Ungdomsskolens læringstilbud bidrager til de unges vej mod dannelse og uddannelse.
 

I denne uge har vi i administrationen hygget os med plakaten ”Jeg bliver engageret når….” .

Jeg blev nysgerrig på, hvad ville eleverne svare?

Sofie, som her ”leger” sekretær, fik lavet et større format af plakaten og i samarbejde med vores aftenpersonale, har eleverne hele ugen bidraget med, hvad der gør dem engageret. Hvor er det vildt skønt, når vi på Ungdomsskolen bruger de samme strategier med alvor og engagement i vores arbejde fra legene i barndommen.


Noget på spil

Engagement er en sjov størrelse. Hvornår viser jeg som medarbejder engagement – hvornår viser jeg, at jeg er interesseret eller optaget af noget eller nogen?

Hvordan kommer det til udtryk? Smil, glæde, følelsesmæssig involvering…...eller bare at jeg går den ekstra meter.

Det er altid nemt, at huske situationer, hvor jeg viste engagement. Det har altid været situationer, hvor der stod noget på spil. Noget på spil for Hvidovre Kommune. Noget på spil for borgerne i Hvidovre Kommune.

Jeg kan huske mange af disse situationer. Situationer hvor vi var helt ude på kanten. Hvor alle arbejdede, for at sikre det bedst mulige resultat. Når resultatet var opnået, fik vi en glæde som vi delte med hinanden.

Jeg tror på, at sådanne fælles oplevelser er vigtigt for både mig men også for min afdeling.

Mange hilsner
Henrik Kjems Falk, personale- og udviklingskonsulent, Børn & Velfærd

fredag den 28. oktober 2016

Engagementet driver os..

For mig betyder engagementet,  at vi brænder for kerneopgaven, vores faglighed og profession og for de professionelle relationer, vi indgår i hver eneste dag på vores arbejde i Hvidovre Kommune.
Engagementet er også ofte drevet af stærke følelser,  og det er måske ikke altid lige let at sætte ord på.
Lige netop derfor er det vigtigt for mig, at vi i værdiugen i uge 44 får sat spot på engagementet i vores kommune og i fællesskab udforsker, hvad der driver os i hverdagen.
Jeg tror på, at engagementet i høj grad gror, når arbejdet giver mening for os. For nogle medarbejdere opleves meningen og tændes engagementet, når der er højt til loftet og en bred bane at spille på.  For andre er det faste rutiner og trygge rammer, som er meningsgivende, og som puster liv til engagementet.
Vi oplever meningen i det store og i det små – eksempelvis når borgeren værdsætter den service, vi leverer – og oftere og oftere samskaber, når vi lykkes med det tværgående samarbejde i kraft af den gode holdindsats,  når vi bliver anerkendt medarbejder og leder imellem  med et skulderklap….
Personligt drives mit engagement særligt af, når jeg oplever medarbejdere gøre den lille ekstra indsats, der gør en stor forskel for den enkelte borger eller kollega. Eller når en sag efter et langt træk endelig falder på plads og åbner op for nye udviklingsmuligheder i vores kommune. Eller når vores politikere udviser anerkendelse over det store engagement hos medarbejderne og det store  arbejde, der udføres hver eneste dag året rundt for borgerne. Eller når en borger fortæller mig, at hun aldrig har følt sig bedre professionelt set og hørt end hos vores medarbejdere, da hun havde brug for hjælp i en svær periode. Så bli’r jeg glad og stolt – og engagementet stiger….
Jeg håber,  at værdiugen vil give os et fælles blik for engagementet, så vi kan lære af hinanden og  ’gøde’ engagementet endnu mere.
Held og lykke med værdiugen! Jeg glæder mig til at høre jeres engagerede stemmer.
Mange hilsner
Nich Bendtsen, kommunaldirektør